Instytucje Publiczne - Żórawina Biznes. Mapa gospodarcza. Katalog Firm

Sellbuy
Przejdź do treści
Przydatne informacje i adresy
Urząd Gminy

Adres
ul. Kolejowa 6,
55-020 Żórawina
Numer telefonu na centralę telefoniczną urzędu
+48 71 3165105
Stanowiska i pracownicy

Wójt Gminy
Jan Żukowski
Telefon: +48 71 3814111
Nr. wewn.: 11
Adres e-mail: urzad@zorawina.pl

Zastępca Wójta Gminy
Tomasz Gracz
Telefon: +48 71 3814143
Nr. wewn.: 43
Adres e-mail: fundusze@zorawina.pl

Sekretarz Gminy
Monika Baron Witka
Telefon: +48 71 3814142
Nr. wewn.: 42
Adres e-mail: kadry@zorawina.pl

Skarbnik Gminy
Krzysztof Bagiński
Telefon: +48 71 3814131
Nr. wewn.: 31
Adres e-mail: budzet@zorawina.pl

Biuro Obsługi Klienta
Ewa Bonda
Telefon: +48 71 3814116
Nr. wewn.: 16
Adres e-mail: bok@zorawina.pl

Sekretariat
Magdalena Klińska-Ćwiek
Telefon: +48 71 3814111
Nr. wewn.: 11
Adres e-mail: urzad@zorawina.pl

Wydział Organizacyjny, Spraw Społecznych i Obywatelskich
Tomasz Mazur – Kierownik, Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne
Telefon: +48 713814127
Nr. wewn.: 27
Adres e-mail: oc@zorawina.pl
Wioleta Pisulska
Telefon: +48 71 3814127
Nr. wewn.: 27
Adres e-mail: urzad@zorawina.pl

Wydział Podatków
Marta Piątek – Kierownik
Telefon: +48 71 3814121
Nr. wewn.: 21
Adres e-mail: podatki@zorawina.pl
Katarzyna Witkowska
Telefon: +48 71 3814122
Nr. wewn.: 22
Adres e-mail: wymiar@zorawina.pl
Anna Smaga
Telefon: +48 71 3814123
Nr. wewn.: 23
Adres e-mail: podatki@zorawina.pl
Aneta Plaszczyk
Telefon: +48 71 3814124
Nr. wewn.: 24
Adres e-mail: windykacja@zorawina.pl
Agnieszka Krawiec
Telefon: +48 71 3814122
Nr. wewn.: 22
Adres e-mail: wymiar@zorawina.pl

Wydział Finansowo-Księgowy
Marzena Bagińska
Telefon: +48 71 3814174
Nr. wewn.: 74
Adres e-mail: oplaty@zorawina.pl
Anna Sławska
Telefon: +48 71 3814134
Nr. wewn.: 34
Adres e-mail: ksiegowosc@zorawina.pl
Małgorzata Tyrakowska
Telefon: +48 71 3814149
Nr. wewn.: 49
Adres e-mail: funduszsolecki@zorawina.pl
Agnieszka Cielecka
Telefon: +48 71 3814133
Nr. wewn.: 33
Adres e-mail: centralizacja_vat@zorawina.pl
Marzena Kawik – Selucha
Telefon: +48 71 3814149
Nr. wewn.: 49

Płace
Alicja Chojaczyk
Telefon: +48 71 3814141
Nr. wewn.: 41
Adres e-mail: place@zorawina.pl
Lucyna Prusakiewicz
Telefon: +48 71 3814141
Nr. wewn.: 41
Adres e-mail: place@zorawina.pl

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Jolanta Piechota – Kierownik
Telefon: +48 71 3814125
Nr. wewn.: 25
Adres e-mail: geodezja@zorawina.pl
Edyta Żynel
Telefon: +48 71 3814126
Nr. wewn.: 26
Adres e-mail: nieruchomosci@zorawina.pl
Anna Marynowska
Telefon: +48 71 3814126
Nr. wewn.: 26
Adres e-mail: grunty@zorawina.pl

Rolnictwo i ochrona środowiska
Marta Krawczyk
Telefon: +48 71 3814128
Nr. wewn.: 28
Adres e-mail: m_krawczyk@zorawina.pl

Wydział Planowania Przestrzennego
Eliza Janicka-Grabowska – Kierownik
Telefon: +48 71 3814145
Nr. wewn.: 45
Adres e-mail: pp@zorawina.pl
Danuta Leśniewska
Telefon: +48 71 3814146
Nr. wewn.: 46
Adres e-mail: plany@zorawina.pl
Anna Droździk
Telefon: +48 71 3814147
Nr. wewn.: 47
Adres e-mail: urbanistyka@zorawina.pl

Wydział Infrastruktury Technicznej
Radosław Wilkosz
Telefon: +48 71 3814137
Nr. wewn.: 37
Adres e-mail: inwestycje@zorawina.pl
Piotr Pytel
Telefon: +48 71 3814138
Nr. wewn.: 38
Adres e-mail: infrastruktura@zorawina.pl
Ewa Juszczak
Telefon: +48 71 3814129
Nr. wewn.: 29
Adres e-mail: techniczny@zorawina.pl
Krzysztof Zaniewski
Telefon: +48 71 3814136
Nr. wewn.: 36
Adres e-mail: budownictwo@zorawina.pl

Fundusze Zewnętrzne
Mateusz Królewicz
Telefon: +48 71 3814139
Nr. wewn.: 39
Adres e-mail: dotacje@zorawina.pl

Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”
Ewelina Zychowicz
Telefon: +48 71 3814148
Adres e-mail: ekodotacje@zorawina.pl

Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Sebastian Lewicki
Telefon: +48 71 3814127
Nr. wewn.: 27
Adres e-mail: komendantosp@zorawina.pl

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Jarosław Marków
Adres e-mail: sp6orr.jarek@wp.pl

Inspektor ds. informatyki
Tomasz Hamryszak
Adres e-mail: admin@zorawina.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Opaliński
Adres e-mail: iod@zorawina.pl

https://www.gminazorawina.pl/

Urząd Gminy

Adres
al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina
Adres do korespondencji:
ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina
Stanowiska i pracownicy:

Ewidencja ludności, wydział spraw obywatelskich i społecznych (dowody osobiste)
Barbara Kuriata
Telefon: +48 71 3814162
Nr. wewn.: 62
Adres e-mail: ewludn@zorawina.pl

Działalność Gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydział spraw obywatelskich i społecznych
Anna Wójtowicz
Telefon: +48 71 3814161
Nr. wewn.: 61
Adres e-mail: a_wojtowicz@zorawina.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie

Adres
al. Niepodległości 15
Fax+48 71 7234259
Stanowiska i pracownicy:
Kierownik GOPS
Dorota Rokicka
Telefon: +48 71 3814175, +48 71 3165103
Nr. wewn.: 75
Pracownicy socjalni
Katarzyna Kojka, Karolina Tyrakowska, Elżbieta Cieślik
Telefon: +48 71 3814177
Nr. wewn.: 77
Referent ds świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, rodzina 500+
Ewa Rączka, Svietlana Koper
Telefon: +48 71 3814176
Nr. wewn.: 76
Referent ds świadczeń rodzinnych
Elżbieta Grzywniak
Telefon: +48 71 3814176
Nr. wewn.: 76
Księgowość GOPS
Jadwiga Kuriata
Telefon: +48 71 3814178
Nr. wewn.: 78
Urząd Stanu Cywilnego

Adres
al. Niepodległości 15
Fax +48 71 723 49 00
Kierownik USC – Katarzyna Wytrwał
Biuro Rady Gminy

Adres
al. Niepodległości 15,
55-020 Żórawina
Adres do korespondencji:
ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina
Stanowiska i pracownicy:
Biuro Rady Gminy
Dorota Partyka
Telefon: +48 71 3814163
Nr. wewn.: 63


Pogotowie energetyczne

tel. 991


Pogotowie Wodno Kanalizacyjne

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
55-020, Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry
tel 71 31 65 116
ibok@wodociagizorawina.pl
Polska Spółka Gazownictwa

tel. 992
Pogotowie gazowe
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Żórawinie

ul. Urzędnicza 11
fax: 071/316-50-18
kom. 798-378-002

Godziny pracy
Pon-Pt: 07:30 – 18:00
Wiejski Ośrodek Zdrowia
Węgry

ul. Kościelna 6

Godziny pracy
Pn.: 13:00-18:00
Wt.: 12:00-15:00
Śr.: 07:30-09:30
Pt.: 08:30-15:00
Punkt Lekarski
Jaksonów

ul. Wrocławska 48

Godziny pracy
Pn. 11:00-12:30
Wt. 07:30-11:30
Śr 07:30-09:30
Pt. 12:00-18:00
Wywóz Nieczystości Płynnych (szmbo)

GZGK Biuro Obsługi Klienta
tel. 71 31-65-116 w. 21, 23, 24
pon. – czw. 7.15-15.30;
pt. 7.15-14.15;

Związek Międzygminny Ślęza-Oława
z siedzibą w św.Katarzynie
(wywóz śmieci)

ul Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna
Policja
REWIR W ŻÓRAWINIE

55-020 Żórawina, al. Niepodległości 31

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
mł. asp. Łukasz Cywiński
Tel. kom. 601 814 402

dzielnicowy mł. asp. Agata Baraniecka
Tel. służbowy: kom. 603 765 922
UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112
REJON SŁUŻBOWY: Żórawina, Żórawina Osiedle, Żerniki Wielkie, Węgry, Bogunów.
Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1: Żórawina ul. Kolejowa 1a - okolice sklepu. Celem działań jest eliminacja wykroczeń społecznie uciążliwych w szczególności spożywania alkoholu oraz zaśmiecania na wskazanym terenie. Czas realizacji 01.07.2023 r. - 31.12.2023 r.

dzielnicowy st. sierż. Grzegorz Nyczka
Tel. służbowy: kom. 601 816 294
UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112
REJON SŁUŻBOWY: Wojkowice , Turów , Mnichowice , Okrzeszyce , Jarosławice , Bratowice , Rynakowice , Milejowice , Wilkowice , Krajków , Stary Śleszów , Nowy Śleszów , Polakowice , Nowojowice , Racławice Małe, Zagródki
Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3: Stary Śleszów ul. Oławska 13C. Celem działań jest eliminacja zakłóceń porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wykroczeń społecznie uciążliwych w szczególności spożywania alkoholu na wskazanym terenie. Czas realizacji Czas realizacji 01.07.2023 r. - 31.12.2023 r.

dzielnicowy mł. asp. Sebastian Dudziak
Tel. służbowy: kom. 601 814 406
UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112
REJON SŁUŻBOWY: Rzeplin , Mędłów , Suchy Dwór Komorowice , Karwiany , Szukalice, Galowice , Wilczków , Pasterzyce , Jaksonów , Przecławice , Brzeście, Marcinkowice

Poczta Polska, Żórawina

ul.Osiedleńcza 9
55-010 Żórawina

Godz.pracy
Pon.-Wt. 08:00-14:30
Śr.-Czw. 12:00-18:30
Pt. 13:30-20:00

Sobota - Nieczynne
Niedziela - Nieczynne
Żórawina Biznes
Wróć do spisu treści